Ziek melden

Is uw zoon of dochter ziek dan vragen wij u dit voor schooltijd telefonisch of mondeling door te geven aan de leerkracht.
Ons telefoonnummer is 0518-471700