Verlof

Verzuimbeleid en verlofaanvraag

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u geen vrij krijgen op uw werk tijdens de schoolvakantie? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar.

De directeur vraagt u om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan.

De schooldirecteur beslist of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

  • U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt.

  • Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt.

  • Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen.

  • Het verlof niet tijdens de Cito toetsweken valt.

U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de directeur hier vooraf toestemming voor geeft.

Een aanvraagformulier bijzonder verlof kunt u verkrijgen op school of aanvragen via de mail delytseterp@elanowg.nl

Wij vragen u bij ziekte van uw kind de afwezigheid  voor schooltijd telefonisch te melden. Dit geldt ook bij absentie wegens een bezoek aan de dokter of de tandarts. Uiteraard verdienen afspraken buiten de lestijden de voorkeur.