Schoolmaatschappelijk werk

Onze school heeft ca. 6 maal per jaar in integraal zorgoverleg, IZO genoemd. Aan dit overleg doen mee: verpleegkundige (JGZ),  de schoolmaatschappelijk werker (SMW), de directeur en de intern begeleider van de school. Leerlingen van onze school kunnen, in overleg met de ouders, worden aangemeld voor dit overleg.

Gebiedsteam medewerker De Waadhoeke

Algemeen en Schoolmaatschappelijk werker

Danine Ramautar

Email: d.ramautar@gebiedsteamwaadhoeke.nl