Oudervereniging

De oudervereniging

De ouderraad heeft geen officiële bevoegdheden, maar draagt wel in hoge mate bij aan het functioneren van de school, vooral bij speciale gelegenheden zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het feest van de laatste schooldag etc. De raad bestaat uit:

Saskia Madhuizen, Cornelie Glim, Saskia de Vlas, Lydia Boonstra en Stefan Douma.

 

Vrijwillige bijdrage aan het schoolfonds van de oudervereniging

Voor de ondersteuning van schoolactiviteiten en voor de organisatie van enkele feestelijke activiteiten zoals de viering van het Sinterklaas- en Kerstfeest vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage. De gevraagde bedragen waren in het schooljaar 2017-2018 gesteld op € 15,00 per kind. Over de betaling van de bijdrage ontvangt elk gezin in de loop van het schooljaar bericht via onze nieuwsbrief.