Ouderbijdrage

Vrijwillige bijdrage aan het schoolfonds van de oudervereniging
Voor de ondersteuning van schoolactiviteiten en voor de organisatie van enkele feestelijke activiteiten zoals de viering van het Sinterklaas- en Kerstfeest vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage. De gevraagde bedragen waren in het schooljaar 2019-2020 gesteld op € 15,00 per kind. Over de betaling van de bijdrage ontvangt elk gezin in de loop van het schooljaar bericht via onze nieuwsbrief.