Medezeggenschapsraad

Ouders en leerkrachten overleggen in de medezeggenschapsraad over het beleid van de school. Bij veel vergaderingen is de directeur aanwezig als adviseur. De medezeggenschapsraad van De Lytse Terp telt vier leden, twee ouders en twee leerkrachten.

Het mailadres van de mr is: mr.delytseterp@elanowg.nl

De leden van de oudergeleding zijn: Jettie Zoodsma (voorzitter) en Eelkje Fopma (secretaris)

De leden van de personeelsgeleding zijn: Sepkje Tiesema en Fetsje Anema