Visie en missie

De kinderen zijn voor ons een voorbeeld wat betreft
het groeien en ontwikkelen. Van nature zijn kinderen
op zoek naar leerervaringen. We willen dat de leerlingen
een actieve rol hebben bij het leren en dat ze volwaardig
zijn betrokken bij hun leerproces. Onderwijs
werkt wanneer de leerling inziet wat hij eraan heeft.
We willen de leerlingen nieuwsgierig maken. Leren
is ook een sociale activiteit, we laten de leerlingen
met elkaar samenwerken. We leren van en met elkaar.
Onze activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld
van de leerlingen en waar mogelijk komen ze in aanraking
met echte situaties. Communicatie is een onderdeel
van het sociale leren en het heeft een verrijkende
werking op het resultaat en of de oplossing.
We hebben aandacht voor talent, we sluiten aan bij
talenten en willen de belangstelling van de leerlingen
vergroten.
Groot in groei, dat is dan ook onze missie.