Algemeen

 

De Lytse Terp is een openbare school.
Dit betekent dat de volgende punten richtinggevend zijn:

•             Ieder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht zijn of haar

              sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

•             Niet apart, maar samen.

•             We hebben respect voor elkaar.

•             Kinderen leren van en met elkaar.

•             Iedereen doet ertoe.