Algemeen

De Lytse Terp is een openbare school.
Dit betekent dat de volgende punten richtinggevend zijn:

• Ieder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht zijn of haar

sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

• Niet apart, maar samen.

• We hebben respect voor elkaar.

• Kinderen leren van en met elkaar.

• Iedereen doet ertoe.