Ouders

Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Ouderraad

De ouderraad is een vereniging van ouders/verzorgers van de leerlingen van De Lytse Terp. De OR organiseert samen met het schoolteam diverse activiteiten.

Aanmelden leerling

Nieuwe leerlingen kunnen worden aangemeld vanaf hun derde verjaardag.

Klachtenprocedure

Goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. Wij vinden het van groot belang dat u meteen komt als u ergens mee zit.

Informatie over pesten

Samenvatting van het pestprotocol

Informatie over hoofdluis

Over hoofdluis.

nieuwsbrieven

Alle nieuwsbrieven van het lopende schooljaar.