ouderraad

Wat doen wij als Ouderraad (OR) op o.b.s. De Lytse Terp en wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Wij proberen een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school.
 • De ouderraad regelt in samenspraak met het team een aantal activiteiten op school. Hierbij kun je   denken aan: Pasen, sportdag, afscheid groep 8, Sint, Kerst, floralia en het schoolreisje.
 • In overleg met het team wordt financieel bijgedragen aan bijv. kopieerkosten, speeltoestellen, leermethodes.
 • De coördinatie van het oud papier.
 • De belangstelling en de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school te bevorderen.
 • Het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door de ouders/verzorgers te bevorderen.
 • De vrijwillige ouderbijdrage te beheren.

Bevoegdheden van de OR

De Ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers. De OR kent statuten, maar wettelijke bevoegdheden zijn toegekend aan de Medezeggenschapsraad (MR). Formeel is er een strikte scheiding tussen MR en OR, maar ze proberen goed op de hoogte te blijven van elkaars doen en laten.De OR kan gevraagd of ongevraagd schriftelijk advies uitbrengen aan de MR.

Onze inkomsten:

 • De vrijwillige ouderbijdrage
 • Ieder jaar organiseren wij een huis-aan-huis-actie
 • Opbrengst van het oud papier
 • Sponsorgeld
 • Evt. andere acties zoals bijv. floraliafeest

De ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt per 1 augustus 2011, € 20,00 per kind per schooljaar. Voor het schooljaar waarin u helpt bij de inzameling van het oud papier, bent u vrij van de ouderbijdrage voor 1 kind.

Bestuursleden van de Ouderraad

 • Saskian Madhuizen; penningmeester
 • Lydia Boonstra
 • Saskia de Vlas
 • Jikke Struiksma
 • Stephan Douma

Bankrekeningnummer: 342604902 t.n.v. “Oudervereniging De Lytse Terp”