aanmelden leerling

Nieuwe leerlingen kunnen vanaf hun derde jaar worden aangemeld.

Ouders/ verzorgers maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Tevens ontvangt u de schoolgids en de kalender. Voor hun vierde verjaardag mag uw kind een aantal dagdelen komen wennen. Bent u verhuisd en komt uw kind groep 1-8 dan kunt u ook een afspraak maken voor een gesprek en rondleiding. Van de oude school vragen wij een onderwijskundig rapport van uw zoon of dochter zodat wij zo goed als mogelijk kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind.

In de bijlage de procedure van inschrijven vanaf 1 augustus 2014.

In de bijlage een aanmeldformulier.

 

Ons Schoolondersteuningsprofiel en de bijlage; Visie op ondersteuning, liggen ter inzage op school. U kunt ze inzien na het maken van een afspraak.

In de visie op ondersteuning zijn de grenzen van onze school omschreven.